หน้าแรก เรื่องราวเกี่ยวกับ ไข้หวัดนกในไทย

เรื่องราวเกี่ยวกับ: ไข้หวัดนกในไทย

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ อัลตราไซด์ ULTRAXIDE หยุดการแพร่ขยายของเชื้อไข้หวัดนก ที่มีประสิทธิภาพสูง

อัลตราไซด์ ULTRAXIDE

ต้องยอมรับว่า ในบรรยากาศแวดล้อมตัวเรานั้น มีเชื้อโรคล่องลอยอยู่ เรามองไม่เห็น แต่เมื่อใดที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะที่เชื้อโรคเหล่านั้นจะฝังตัวอยู่ได้ เชื้อโรคจะเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ไม่เฉพาะโรงเรือน แต่โรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาความสะอาด และต้องเป็นแหล่งปลอดเชื้อเพราะจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง คนเลี้ยง รวมถึงอาจทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หากระมัดระวังไม่เพียงพอ ดังนั้น น้ำยาฆ่าเชื้อที่จะป้องกันเชื้อโรค การแพร่ระบาดได้ จึงจำเป็นสำหรับคนที่มีกิจการเกษตร เลี้ยงสัตว์ แน่นอน และนั่นหมายถึง ความจำเป็นในการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ดี ป้องกันและปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์ อย่าง อัลตราไซด์ ULTRAXIDE ผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของฟาร์มไว้วางใจ

 

ข้อมูลทั่วไป ULTRAXIDE

อัลตราไซด์ ULTRAXIDE เป็นยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพน้ำด่าง ,สบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์วัตถุ อย่างกลูตาราลดีไฮด์ 15% และเบนซาโคเนียมคลอไรด์ 10% โพลีทอกซิเลท โนนีลเพนนอน (Polythoxylated Nonyl phenol 3.0%) จึงเหมาะที่จะใช้ในโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร มีความเข้มข้นสูง เวลาใช้ต้องผสมกับน้ำเปล่าก่อนในอัตราส่วนที่กำหนดให้

สรรพคุณ อัลตราไซด์

อัลตราไซด์ ULTRAXIDE ออกฤทธิ์กับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย  สปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัสทั้งประเภทมีปลอกและประเภทไม่มีปลอกหุ้ม เชื้อรา โปรโตซัว โดยที่อัลตราไซด์จะเข้าไปทำลายส่วนประกอบโปรตีนภายในเซลล์ของเชื้อโรค เชื้อโรคดังกล่าวจะถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของอัลตราไซด์ ULTRAXIDE

จุดเด่นของอัลตราไซด์นั้นอยู่ที่ แม้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งไม่กัดกร่อน ไม่ทำลายอุปกรณ์ ที่น้ำยาตัวนี้แทรกซึมและชอนไชไปอย่างทั่วถึงกว้างขวาง และประสิทธิภาพคงที่ไม่ว่าจะผสมกับน้ำที่มีสภาพแบบไหน แม้แต่ในน้ำกระด้าง คุณภาพของน้ำยาก็ไม่เปลี่ยนแปลงไป ยังคงออกฤทธิ์ได้ดี กับทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

วิธีใช้งาน  อัลตราไซด์ ULTRAXIDE

อัลตราไซด์ ในขวดขนาด 1 ลิตรนี้ เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้น เวลาใช้ต้องผสมน้ำตามอัตราส่วนดังนี้

  1. โรงฟักไข่ ใช้อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน
  2. ห้องเก็บไข่ ใช้อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 350 ส่วน
  3. โรงเรือน ใช้อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน
  4. ห้องซักล้าง ใช้อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน
  5. เครื่องมือ,อุปกรณ์ ใช้อัลตร้าไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 150 ส่วน

หากใช้ในสถานที่อื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยมาตรฐานก็คือ 1:150 นั่นเอง

ข้อมูลอื่น ๆ ของสินค้าคลิก >> อัลตราไซด์ ULTRAXIDE ™ รหัสสินค้า : 90 【New!】

สินค้าที่กำลังเป็นที่สนใจ

สินค้าตัวล่าสุด

สินค้าแนะนำ