น้ำยา เดลต้าเมทริน 0.5% สูตรผสม  ยี่ห้อ เดลต้าไซด์  รหัสสินค้า : 112 【New!】 ผลิตภัณฑ์ : น้ำยา เดลต้าเมทริน0.5%สูตรผสม ยี่ห้อ เดลต้าไชด์ บรรจุ : 1 ขวด/ลิตร   รหัสสินค้า:   112 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:    ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   เดลต้าไชด์ รุ่น:   1 ขวด/ลิตร รายละเอียด:    ชื่อสินค้า เดลต้า ไซด์ (Deltcide) สารออกฤทธิ์ สารเดลต้าเมทริน( Deltamethrin )ความเข้มข้น 0.5% W/V+เอสไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin 0.75%w/v) + พิบเพอโรนิลบิวท็อกไซด์ (Piperonylbuuoxide 10% w/v) ข้อมูลทั่วไป - บรรจุภาชนะขวดโคเอท(ขวดพลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง - ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin...
น้ำยาพ่นยุงเดลต้าเมทริน 1%wv ยี่ห้อ เดลต้า100
  น้ำยาพ่นยุงเดลต้าเมทริน 1%w/v ยี่ห้อ เดลต้า100 ™รหัสสินค้า : 102 【New!】     ผลิตภัณฑ์ : น้ำยาเดลต้าเมทริน 1%w/v ยี่ห้อ เดลต้า100  บรรจุ : 1 ขวด/ลิตร      รหัสสินค้า:   102 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:   ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   เดลต้า 100 รุ่น:   1 ขวด/ลิตร รายละเอียด:    ชื่อสินค้า เดลต้า 100 (Delta 100) สารเดลต้าเมทริน( Deltamethrin )ความเข้มข้น 1% W/V ข้อมูลทั่วไป - บรรจุภาชนะขวดโคเอท(ขวดพลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1 ลังบรรจุ 12 ลิตร) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง - ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1% w/w - ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.645/2551 - สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) -...
น้ำยาพ่นยุงเดลตร้าเมทริน 2.5% w/w ยี่ห้อเอบากัส  รหัสสินค้า : 683【New!】 ผลิตภัณฑ์ :  น้ำยาพ่นยุงเดลตร้ายี่ห้อเอบากัส 2.5% w/w รุ่นบรรจุ     :  บรรจุขวดละ 1 ลิตร   รหัสสินค้า:   683 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:  ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:  เอบากัส รุ่น:  เดลต้าเมทริน รายละเอียด:  สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) ความเข้มข้น 2.5% w/wข้อมูลทั่วไป - เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง - สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง - เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ เอ-บากัส 2.5% 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 250 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร - มีค่าความปลอดภัยสูง LD50...
น้ำยาพ่นยุง+สารเสริมฤทธิ์ สูตรผสม ยี่ห้อ เอสไบโอต้า  รหัสสินค้า :  527【New!】 ผลิตภัณฑ์ :  น้ำยาพ่นยุง สูตรผสม ยี่ห้อ เอส ไบโอต้า รุ่นบรรจุ :   บรรจุขวดละ 1 ลิตร   รหัสสินค้า:   527 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:   ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   น้ำยาพ่นยุง สูตรผสม ยี่ห้อ เอส ไบโอต้า รุ่น:   บรรจุขวดละ 1 ลิตร รายละเอียด:  ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 0.5% w/v + S-bioallethrin 0.75% w/v + Piperonylbuuoxide 10% w/v - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย ในการกำจัดยุงและแมลง - สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) - การใช้งานสำหรับยุง,แมลงบินและแมลงคลานทุกชนิด วิธีการใช้ - สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ เอส-ไบโอต้า 1 ลิตร...
น้ำยาพ่นยุงเดลตร้ายี่ห้อ เดลตร้าฟอร์ช ™ รหัสสินค้า : 1095 【New!】   ผลิตภัณฑ์ :  น้ำยาพ่นยุงเดลตร้ายี่ห้อ เดลตร้าฟอร์ช รุ่นบรรจุ :   บรรจุขวดละ 1 ลิตร     รหัสสินค้า:   1095 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:   ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:  น้ำยาพ่นยุง เดลต้าเมทริน 1% ยี่ห้อ เดลต้าฟอร์ซ รุ่น:  เดลต้าเมทริน 1% W/V (Deltamethrin 1%) รายละเอียด:  น้ำยาพ่นยุง เดลต้าเมทริน 1% ยี่ห้อ เดลต้าฟอร์ซ บรรจุขวดละ 1 ลิตร สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 1% W/V (Deltamethrin 1%) - มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืช - มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่าสารชนิดอื่น ๆ - เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด - ย่อมสลายได้เองในธรรมชาติ และไม่สะสมในพืช และสัตว์ - สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องหมอกควันและเครื่องพ่น ULV วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง - สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน...
น้ำยาพ่นยุงสูตรผสม ยี่ห้อ ดีไซค์ (สารเสริมฤทธิ์) ™ รหัสสินค้า : 1098【New!】   ผลิตภัณฑ์ :  น้ำยาพ่นยุงสูตรผสม ยี่ห้อ ดีไซค์ รุ่นบรรจุ    :  บรรจุขวดละ 1 ลิตร   รหัสสินค้า:   1098 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:   ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   ดีไซด์ รายละเอียด:  น้ำยาพ่นยุง สูตรผสม ยี่ห้อ ดีไซด์ (สารเสริมฤทธิ์) ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Deltamethrin 0.5% w/v + S-bioallethrin 0.75% w/v + Piperonylbuuoxide 10% w/v ข้อมูลทั่วไป -เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย ในการกำจัดยุงและแมลง - สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) - การใช้งานสำหรับยุง,แมลงบินและแมลงคลานทุกชนิด วิธีการใช้ สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ใช้ น้ำยาดีไซด์ 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 70 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน...

สินค้าที่กำลังเป็นที่สนใจ

สินค้าตัวล่าสุด

สินค้าแนะนำ