วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ดีเฟนเซอร์ 3 (Defensor 3) รหัสสินค้า : 82【New!】   ผลิตภัณฑ์ :  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ดีเฟนเซอร์ 3 (Defensor 3) รุ่นบรรจุ :    1 โด๊ท/ขวด   รหัสสินค้า:   82 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:    ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   Defensor 3 รุ่น:   1 โด๊ท/ขวด รายละเอียด:   ดีเฟนเซอร์ 3 (Defensor 3) ชนิดวัคซีน :: เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ภูมิคุ้มกันโรค 3 ปี ใช้สำหรับสุนัข แมว โค กระบือ แกะ โดยมี อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นสารแอดจูแวนท์ ข้อบ่งชี้ :: ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงอายุ 3 เดือนขึ้นไป หากฉีดต่ำกว่า 3 เดือนให้ฉีดกระตุ้นซ้ำอีกห่างจากครั้งแรก 2-3...
  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ราบิสซิน Rabissin รหัสสินค้า : 86 【New!】 ผลิตภัณฑ์ : วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยี่ห้อ ราบิสซิน Rabissin รุ่นบรรจุ :   1 โด๊ท/ขวด   รหัสสินค้า:   86 สภาพสินค้า:   สินค้ามือใหม่ ราคา:    ติดต่อสอบถาม ยี่ห้อ:   Rabissin รุ่น:   1 โด๊ท/ขวด รายละเอียด:   ราบิสซิน Rabissin เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็น 2 ประการของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า คือ 1 ความปลอดภัย - มีความปลอดภัยมากทั้งในแง่ของ Specific Safety และ Non- Specific Safety เนื่องจากไวรัสผ่านการเพาะเลี้ยงบนเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Nil 2 Cells โดยปราศจากเซลล์ประสาท - ขั้นตอนการผลิตผ่านขบวนการกรองไวรัสที่มีรูของตัวกรองขนาดเท่ากับขนาดของไวรัส ก่อนที่จะทำให้เชื้อไวรัสตาย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยสามารถรับประกันได้ว่าเป็นวัคซีนที่มีการทำให้เชื้อไวรัสตายอย่างสมบูรณ์ - วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบในด้านความปลอดภัยโดยการฉีดในหนูทดลอง 2 ให้ความคุ้มครองโรคได้สูง - วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาตรฐานของ ราบิสซิน มีค่า NIH...

สินค้าที่กำลังเป็นที่สนใจ

สินค้าตัวล่าสุด

สินค้าแนะนำ